Werkwijze en tarieven


Kennismakingsgesprek
Kom je voor een kennismaking? Dan is het is het doel dat we na dit gesprek weten of we een wederzijdse klik ervaren. Als je een coach kiest wil je een goed gevoel daarbij hebben. Je wil weten hoe ik werk. Ik wil weten wat je van mij verwacht. We nemen de tijd alvast je coachvraag te formuleren, zodat je bij een eventueel vervolg gelijk aan de slag kunt. Gaat het om een traject via je werkgever dan zullen we na het chemiegesprek in een gesprek met je leidinggevende erbij duidelijke afspraken maken over het doel van de coaching en over welke informatie ik met de werkgever deel en welke informatie niet.

Coachsessie
Als coach kijk ik voortdurend naar wat jij nodig hebt op dat moment. De sessie krijgt vorm vanuit jouw vragen en wat jij me vertelt. Ik stel vragen vanuit het besef dat ik niet weet hoe jij dingen ziet, alleen jij weet dat. Ik weet ook niet van te voren wat voor jou werkt, ook dat weet alleen jij

We gaan niet alleen praten maar zetten ook het lichaam in bij de coaching. Ik gebruik veel lichamelijk ervaringsleren en centering (regulatie van je staat van zijn). Ook (korte) meditaties en mindfulnessoefeningen kunnen worden ingezet als techniek. Ik werk met een combinatie van direct werkende snelle winst oefeningen en oefeningen die je je op wat langere termijn eigen zult maken of af zult leren.

'Huiswerk'
Vaak geef ik 'oefeningen' mee om thuis te doen of thuis te herhalen. Soms is dit een vraag om bewust of onbewust mee bezig te gaan. Een andere keer geef ik een opdracht mee om uit te voeren of een beweging om vaker te doen. Het is heel divers en vraagt inzet maar het zal geen dagtaak voor je zijn. Het huiswerk is ook geen kwestie van moeten, het is bedoeld om je ontwikkelingsproces te integreren. Het helpt het proces op gang te houden in de dagen tussen twee coachsessies.
Evaluatie
Bij de evaluatie aan het eind van iedere sessie bekijken we of de doelstellingen van de coaching zijn behaald. Zijn we nog op de goede weg? Is de sessie prettig verlopen? Worden afspraken nagekomen?
De eindevaluatie is zowel voor de jou als voor mij als coach een belangrijke afsluiting van het coachingstraject!


Traject via werkgever

Tarieven variëren

Bij een coachtraject dat wordt aangeboden door je werkgever zijn 3 partijen betrokken. De tarieven zijn afhankelijk van de wensen van de werkgever en de deelnemer.


Coachtraject

- Gratis kennismakingssessie

- Voldoende één op één sessies om je doel te bereiken
- telefonisch of mail overleg tussendoor

€ 750,-


The Coachtree wil niet alleen bereikbaar zijn voor mensen die financiële mogelijkheden hebben om coaching te bekostigen. Daarom bied ik ook gesponsorde trajecten aan voor mensen uit Harderwijk en Ermelo.

Wil je in aanmerking komen voor een gesponsord traject? Of wil je sponsor worden om een medemens een stap verder te helpen? Laat dat dan weten. 


Klik hier om een tekst te typen.